กราฟใน Efin smart Portal 9 การ add Parabolic SAR

การ add Parabolic SAR

– ใช้เมาส์คลิก สัญลักษณ์รูปตัว + ด้านมุมขวา

– เลือก Add Indicator to active Panel

– เลือก Oscillator Indcators

– เลือก Parabolic

 

Parabolic1

 

– จะได้
Parabolic ตามรูป

 

Parabolic2

 

รู้จัก Parabolic SAR

บทความการใช้งาน Programe

บทความทาง technical

About the Author

icedos

ใส่ความเห็น

Loading...