กราฟใน Efin smart Portal 8 ตอน การ add ADX

* การ add Average Directional Movement (ADX) 

– ใช้เมาส์คลิก สัญลักษณ์รูปตัว + ด้านมุมขวา

– เลือก Add Indicator to new Panal

– เลือก Oscillator Indcators

– เลือก Average Directional Movement (ADX) 

efin_adx1

– จะได้
Average Directional Movement (ADX) Osilltor ตามรูป

efin_adx2

 รู้จัก Average Directional Movement (ADX)

บทความการใช้งาน Programe

บทความทาง technical

About the Author

icedos

ใส่ความเห็น

Loading...