กราฟใน Efin smart Portal 6 :ตอน การบันทึกรูปแบบกราฟ

* การบันทึกรูปแบบ

 – ใช้เมาส์คลิก ช่องสี่เหลี่ยมหลังปุ่ม GO ตามรูป

– พิมพ์ชื่อที่ต้องการบันทึก

– ใช้เมาส์คลิกปุ่ม  A เพื่อบันทึก

add

 

* การเรียกใช้รูปแบบที่บันทึก

 – ใช้เมาส์คลิกปุ่ม  L  เพื่อบันทึก

– เลือกชื่อที่ต้องการ

load

 

บทความการใช้งาน Programe

บทความทาง technical

About the Author

icedos

ใส่ความเห็น

Loading...