กราฟใน Efin smart Portal 5:การ เพิ่ม STOCHASTICS ในกราฟ

* าร add Stochastic Osilltor

  ช้เมาส์คลิก สัญลักษณ์รูปตัว + ด้านมุมขวา

– เลืก Add indicator to new Panel

 – เลือก Oscillator Indcators

 เลือก  Stochastic Osilltor

ice-9-8-2014-02

– จะได้ Stochastic Osilltor  ตามรูป

ice-9-8-2014-03

การใช้งาน STOCHASTICS

บทความการใช้งาน Programe

บทความทาง technical

About the Author

icedos

ใส่ความเห็น

Loading...