กราฟใน Efin smart Portal 4 :การ เพิ่ม RSI (Relative Strngth Index)

าร add RSI 

  ช้เมาส์คลิก สัญลักษณ์รูปตัว + ด้านมุมขวา

– เลืก Add indicator to new Panel

 – เลือก Index Indicator

 – เลือก  RSI – – Relative Strngth Index

Efin_rsi1

– จะได้ RSI  ตามรูป

Efin_rsi2

มารู้จัก RSI  (RELATIVE STRENGTH INDEX)

บทความการใช้งาน Programe

บทความทาง technical

About the Author

icedos

ใส่ความเห็น

Loading...