กราฟใน Efin smart Portal 3 : การ add MACD

าร add MACD — Moving Average convergence/ Divergence

 

  ช้เมาส์คลิก สัญลักษณ์รูปตัว + ด้านมุมขวา

– เลืก Add indicator to new Panel

 – เลือก Oscillator Indcators

 – เลือก  MACD  With Hist

macd1

 

– จะได้ MACD Moving Average convergence/ Divergence ตามรูป

macd2

 

การใช้งาน MACD (MOVING AVERAGES CONVERGENCE/ DIVERGENCE)

บทความการใช้งาน Programe

บทความทาง technical

About the Author

icedos

ใส่ความเห็น

Loading...