กราฟใน Efin smart Portal 2: การ add เส้นค่าเฉลี่ย ในกราฟ

าร add เส้นค่าเฉลี่ยแบบ Exponential

  ช้เมาส์คลิก สัญลักษณ์รูปตัว + ด้านมุมขวา

 – เลือก Moving Averrage Indicators

 – เลือก Exponential Moving Averrage

– จะได้เส้น 1 เส้น ตามรูป

 – ใช้ช้เมาส์คลิก EMAV ในกรอปสี่เหลี่ยมด้านมุมซ้าย

– เลือก Properties

– แก้ไข Periods เป็น 5 และสามารถเลือกสีได้ตามรูป

ทำการเพิ่มเส้นค้าเฉลี่ยเส้นที่2

 ช้เมาส์คลิก สัญลักษณ์รูปตัว + ด้านมุมขวา

 – เลือก Moving Averrage Indicators

 – เลือก Exponential Moving Averrage

 – จะได้เส้น 1 เส้น ตามรูป

 – ใช้ช้เมาส์คลิก EMAV แถวที่2 ในกรอปสี่เหลี่ยมด้านมุมซ้าย

–  เลือก Properties

แก้ไข Periods เป็น 10  และสามารถเลือกสีได้ตามรูป

ทำการเพิ่มเส้นค้าเฉลี่ยเส้นที่3

 ช้เมาส์คลิก สัญลักษณ์รูปตัว + ด้านมุมขวา

 – เลือก Moving Averrage Indicators

 – เลือก Exponential Moving Averrage

 – จะได้เส้น 1 เส้น ตามรูป

 – ใช้ช้เมาส์คลิก EMAV แถวที่3 ในกรอปสี่เหลี่ยมด้านมุมซ้าย

–  เลือก Properties

– แก้ไข Periods เป็น 25  และสามารถเลือกสีได้ตามรูป

– จะได้ เส้นค่าเฉลี่ยแบบ Exponential ตามรูป

 

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ MOVING AVERAGE (MA)

บทความการใช้งาน Programe

บทความทาง technical

 

 

About the Author

icedos

ใส่ความเห็น

Loading...