รู้จัก Parabolic SAR

Parabolic SAR (stop-and-reversal) นั้นเป็นตัวชี้วัดที่ถูกใช้สาหรับการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด ทั่วไปแต่ไม่เหมือนกับ MA ที่ว่า Parabolic SAR นั้นจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งที่สูงและอาจที่จะเปลี่ยนตาแหน่งของมันในเทอมต่างๆของราคา ซึ่งนี่คือตัวชี้วัดในอุดมคคิสาหรับการให้จุดออกจากตลาด (Exit Points) 

ซึ่ง Parabolic SAR นั้นส่วนมากจะถูกใช้ในตลาดที่มีแนวโน้มสาหรับการสร้างการปิดออเดอร์ (closing orders) และในการทาหยุดการซื้อขาย (Trailing stop order) ซึ่งมันก็ยังคงถูกใช้สาหรับการกาหนดเทรนนั้นๆ: ถ้าพาราโบลานั้นไปอยู่ที่ต่ากว่าเส้นราคา ตลาดก็จะกลายเป็น Bullish แต่ถ้าพาราโบลานั้นไปอยู่หนือเส้นราคาตลาดนั้นก็จะเป็น Bearish 

sar1_w

จุดที่ควรขาย คือ จุดที่ SAR อยู่เหนือดัชนี หรือราคาหุ้น และเส้น ADX เริ่มไต่ระดับสูงขึ้น

จุดที่ควรซื้อ คือ จุดที่ SAR อยู่ใต้ดัชนี หรือราคาหุ้น และเส้น ADX เริ่มไต่ระดับสูงขึ้น

sar2_w

 กราฟใน Efin smart Portal 9 การ add Parabolic SAR

บทความทาง กราฟเทคนิค

SCAN หุ้นจาก MACDและ STOCH

 

About the Author

icedos

ใส่ความเห็น

Loading...