รู้จัก Average Directional Movement (ADX)

Average Directional Movement (ADX) เป็นตัวชี้วัดที่ถูกใช้ในการหาค่าความเข้มแข็งของเทรนในปัจจุบัน ซึ่งตัวชี้วัดนี้ได้มาจากความแตกต่างของสอง Direction Momentum Indicators (DI) ซึ่งความแตกต่างระหว่าง ADX และ DI โดยที่อย่างหลังนั้นจะถูกใช้ในการตามทิศทางของเทรนนั้นๆ ในขณะที่ ADX จะทาการวัดค่าความเข้มแข็งของเทรนนั้นๆ

ADX นั้นหลักๆแล้วจะถูกใช้ในการหาเทรนของตลาดต่างๆและมันจะถูกวัดในเสกลจาก 0 ถึง 100 เมื่อตัวชี้วัดนั้นอยู่ใต้ 20 มันหมายความที่ว่าแนวโน้มนั้นมีความอ่อนแอและเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนทิศทาง เมื่อมันขึ้นไปเหนือกว่า 40 เทรนนั้นก็จะสามารถถือได้ว่าเป็นแนวโน้มที่มีความเข้มแข็งอย่างหนึ่งด้วยความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่ง ADX บ่อยครั้งจะถูกใช้ร่วมกับ DI ในการทาการตัดสินใจในการซื้อขายต่างๆ

วิธีการใช้งาน:

1. เมื่อ +DI (เขียว) อยู่เหนือ -DI (แดง) นั่นเป็นสัญญาณซื้อ
2. เมื่อ +DI (เขียว) อยู่ใต้ -DI (แดง) นั่นเป็นสัญญาณขาย
หมายเหตุ: ADX จะทาการวัดความเข้มแข็งของเทรนนั้นๆแต่ไม่ใช่ทาการวัดทิศทางของมัน ให้รอจนกระทั่ง DI ตัดผ่านซึ่งกันและกันก่อนหน้าที่จะทาการตัดสินใจซื้อขายใดๆ
สัญญาณซื้อเกิดเมื่อ + DI ตัดเหนือ –DI โดยเฉพราะเมื่อ ADX มากกว่า 20 และมีสโลปชี้ขึ้น

adx1_w

สัญญาณซื้อเกิดเมื่อ + DI ตัดลง –DI มาโดยเฉพราะเมื่อ ADX มากกว่า 20 และมีสโลปชี้ขึ้น

adx2_w

ทิศทางยังคงแข็งแกร่งอยู่ตราบที่ ADX ยังคงมีค่าไม่ลดลง ดังนั้นหาค่า ADX มีค่าลดลงแสดงว่าจบรอบชั่วคราว

 กราฟใน Efin smart Portal 8 ตอน การ add ADX 

บทความทาง กราฟเทคนิค

SCAN หุ้นจาก MACDและ STOCH

About the Author

icedos

ใส่ความเห็น

Loading...