เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ MOVING AVERAGE (MA)

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ MOVING AVERAGE (MA)

หลักการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบพื้นฐาน ทำได้โดยนำราคาของวันปัจจุบันและวันก่อนหน้านี้มารวมกัน แล้วหารด้วยจำนวนวันที่ต้องการเฉลี่ยทั้งหมด ซึ่งจะขึ้นอยู่กับเส้นค่าเฉลี่ยนั้นว่า จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มในระยะสั้น กลาง หรือระยะยาว

ช่วงเวลาที่ใช้

 

                ปัจจุบันช่วงเวลาที่นิยมใช้ในการแบ่งกลุ่มของผู้ลงทุน คือ

                10 วัน  (2 สัปดาห์) ใช้สำหรับการลงทุนระยะสั้น

                25 วัน  (5 สัปดาห์) ใช้สำหรับการลงทุนระยะค่อนข้างปานกลาง

                75 วัน  (15 สัปดาห์) ใช้สำหรับการลงทุนระยะกลาง

                200 วัน  (40 สัปดาห์) ใช้สำหรับการลงทุนระยะยาว

 

การหาสัญญาณซื้อขายโดยใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่(สำหรับนักลงทุนรายย่อย)

1.   เส้นค่าเฉลี่ย 5วัน ทะลุเส้นค่าเฉลี่ย 10วัน ขึ้นมาซื้อบางส่วน (60% ของที่ต้องการซื้อ)

2.   เส้นค่าเฉลี่ย 5วัน ทะลุเส้นค่าเฉลี่ย 25วัน ขึ้นมาซื้อเพิ่ม (40%ของที่ต้องการซื้อ)

3.   เส้นค่าเฉลี่ย 5วัน ตัดเส้นค่าเฉลี่ย 10วัน ลงมาขายบางส่วน (60% ของที่ซื้อมา)

4.   เส้นค่าเฉลี่ย 5วัน ตัดเส้นค่าเฉลี่ย 25วัน ลงมาขายทั้งหมด (40% ของที่ซื้อมา)

5.   ขายตัดขาดทุนเมื่อเส้นค่าเฉลี่ย 5วัน ทะลุเส้นค่าเฉลี่ย 10วัน ขึ้นมาแต่ไม่สามารถทะลุเส้นค่าเฉลี่ย 25วันขึ้นมาได้แต่กลับตัดเส้นค่าเฉลี่ย 10วัน ลงมา

6.   แนวโนมขาขึ้นเส้นค่าเฉลี่ย 25วันแนวรับที่ดี

7.   แนวโนมขาลงเส้นค่าเฉลี่ย 25วันแนวต้านที่ดี

MA1

 

 eFinance: การ add เส้นค่าเฉลี่ย ในกราฟ

บทความทาง technical

บทความการใช้งาน Programe

SCAN หุ้นจาก MACDและ STOCH

About the Author

icedos

ใส่ความเห็น

Loading...