การใช้งาน STOCHASTICS

STOCHASTICS

สโตแคสติกส์   

STOCHASTICS  คือ ดัชนีวัดการแกว่งตัวของราคาที่ศึกษาความสัมพันธ์ การเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ กับราคาปิด โดยมาจากข้อสังเกตที่ว่า ถ้าการสูงขึ้นของราคาหุ้นนั้นมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อไป ราคาปิดของหุ้นนั้นจะอยู่ใกล้กับราคาสูงสุด แต่ถ้าราคาของหุ้นมีแนวโน้มลดต่ำลง ราคาปิดจะอยู่ในระดับเดียวกับราคาต่ำสุดของวัน  เหมาะใช้ในการวิเคราะห์เพื่อการซื้อขายในระยะสั้น

เครื่องมือ  STOCHASTICS  ประกอบด้วย 

  เส้น %K เป็นเส้น  STOCHASTICS

  เส้น  %D  เป็นเส้นค่าเฉลี่ยของเส้น  %K

 STOCHASTICs1

 

หลักการอ่าน STOCHASTICS

1. เมื่อ %K ต่ำ 20 (เขตขายมากเกินไป OVERSOLD) แล้วกลับตัวอยู่เหนือ 20 ขึ้นมา ซื้อ
2. เมื่อ %K เหนือ 80 (เขตซื้อมากเกินไป OVERBOUGHT) แล้วกลับตัวตกต่ำกว่า 80 ลงมา ขาย
3. เมื่อขึ้น %k อยู่ระหว่าง 20-80 แต่ต่อมากลับ %D ลงมา ตัดขายหยุดตัดทุน

 

 eFinance: การ เพิ่ม STOCHASTICS ในกราฟ

บทความทาง กราฟเทคนิค

บทความการใช้งาน Programe

SCAN หุ้นจาก MACDและ STOCH

About the Author

icedos

ใส่ความเห็น

Loading...