การวิเคราะห์แบบแท่งเทียนCANDLESTICK ตอนที่1

เทคนิคการวิเคราะห์แบบแท่งเทียนญี่ปุ่น JAPANESE CANDLESTICK CHARTING TECHNIQUES

                 วิธีการวิเคราะห์แบบแท่งเทียนญี่ปุ่น เป็นวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิควิธีหนึ่ง ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่น โดยมีประวัติย้อนหลังยาวนานมากกว่า 200 ปี โดยนาย  MUNEHISA HOMMA เป็นผู้คิดค้นจากการศึกษาวิเคราะห์จิตวิทยาของคนในการซื้อขาย และกำหนดราคาข้าว  และได้เขียนไว้ในหนังสือ 2 เล่ม คือ SAKATA HENSO และ SOBA SAIN NO DEN และเมื่อประมาณ 10 ปี (พ.ศ. 2525) ที่ผ่านมาประเทศกลุ่มตะวันตกทั้งหลายได้เห็นความมีประสิทธิภาพ จึงได้นำไปใช้วิเคราะห์ตลาดหุ้น ตลาดซื้อขายล่วงหน้า ตลาดออปชั่น และเครื่องมือตัวนี้ได้มีบุคคลนำเข้ามาวิเคราะห์หุ้นในตลาดหุ้นไทย 

                 รูปแบบการวิเคราะห์แบบแท่งเทียนญี่ปุ่น เป็นรูปแบบที่ประกอบขึ้นจากราคาเปิด ราคาปิด ราคาต่ำสุด และราคาสูงสุด และวิธีการวิเคราะห์หรือความหมายที่ได้จะง่ายและชัดเจน รวมทั้งไม่ได้ขัดแย้งกับรูปแบบการวิเคราะห์แบบของตะวันตกที่เราคุ้นเคยกัน แต่กลับเป็นตัวเสริม และบางครั้งก็มีสัญญาณที่ไม่มีในการวิเคราะห์แบบตะวันตก อาทิเช่น กรณีที่ราคาหุ้นลงมาที่เส้นค่าเฉลี่ย ซึ่งถือเป็นแนวรับ เราไม่รู้ว่า ณ แนวรับนี้จะสามารถรับราคาหุ้นอยู่ได้หรือไม่ แต่ถ้าเป็นกรณีแท่งเทียนเราจะพิจารณาว่าเป็นรูปแบบอะไร และถ้าสมมติว่าเป็นรูป Hammer เราก็สามารถบอกได้ว่าแนวรับดังกล่าวจะสามารถรับราคาอยู่ได้ ซึ่งกรณีนี้ถือว่าการวิเคราะห์หุ้นแบบเท่งเทียนเป็นตัวเสริมการวิเคราะห์หุ้นแบบตะวันตก ส่วนกรณีที่ถือว่ามีสัญญาณที่การวิเคราะห์แบบตะวันตกไม่มีก็เช่น เมื่อหุ้นปรับตัวลงมามากซึ่งตามหลักการวิเคราะห์แบบตะวันตก จะบอกว่ามีแนวโน้มวันที่ 1/3, 1/2 และ 2/3  ของการขึ้น ซึ่งถ้าสมมุติว่า ระดับราคาที่ตกลงมาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 60% ของการขึ้นไปการวิเคราะห์แบบตะวันตก จะบอกว่าราคาอาจจะปรับตัวลดลงต่ำต่อไปอีก แต่สำหรับกรณีการวิเคราะห์แบบแท่งเทียน ถ้าสมมติว่า ณ จุดนั้นเกิด BULLISH ENGULFING PATTERN ก็จะเป็นการบอกเราว่าราคามีแนวโน้มจะดีดตัวกลับขึ้น และจากเหตุผลดังกล่าวนี้เองประกอบกับความรวดเร็วในการแสดงสัญญาณต่าง ๆ ที่ทำให้การวิเคราะห์ แบบแท่งเทียนนี้เป็นที่นิยมในปัจจุบัน และเหมาะสำหรับนักลงทุนโดยทั่วไป แต่จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักลงทุนระยะสั้น สำหรับรูปแบบของแท่งเทียนแบบต่าง ๆ นั้น เมื่อก่อตัวแล้ว ความหมายที่จะได้ อาจเกิดจากแท่งเทียนเดียว สองแท่ง หรือหลายแท่ประกอบกัน โดยทั้งนี้สัญญาณที่เกิดก็มีรูปแบบเหมือนกับการวิเคราะห์หุ้นแบบตะวันตก เช่น เส้นค่าเฉลี่ย (MOVING AVERAGES) เส้นแนวโน้ม (TREND LINE) หรือพ้อยท์แอนด์ฟิคเกอร์ (POINT & FIGURE) กล่าวคือ บอกถึงแนวโน้มที่กำลังจะเปลี่ยนทิศทาง (REVERSAL TREND) และบอกถึงแนวโน้มที่ดำเนินมาจะดำเนินต่อไป (CONTINUOUS TREND) 

                และรูปแบบต่าง ๆ ของแผนภูมิแบบแท่งเทียนนี้ มีอยู่มากกว่า 50 แบบแต่ที่นำเสนอ จะเป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ มีความหมายที่ชัดเจน และเหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์หุ้นในตลาดเมืองไทย ส่วนการนำเสนอจะแบ่งเป็น 4 หัวข้อหลัก โดยในหัวข้อแรกจะแสดงถึงรูปแบบเบื้องต้นโดยทั่วไปของแผนภูมิแบบเท่งเทียน และต่อไปเป็นรูปแบบที่บอกถึงการเปลี่ยนทิศทางที่มีความหมายมาก (MAJOR REVERSAL PATTERN) และตามด้วยรูปแบบที่บอกถึงการเปลี่ยนทิศทางใหม่ ที่มีความหมายของ (MINOR REVERSAL PATTERN) ดังต่อไปนี้ 

รูปแบบพื้นฐานทั่วไปของแท่งเทียน 

            CANDLESTICK 

                เป็นรูปแบบคล้ายเทียนไขที่เกิดขึ้นจากราคาเปิด ปิด สูงสุด และต่ำสุด ประกอบด้วยแท่งตรงกลางเรียกว่า แท่งเทียน (REAL BODY) ไส้เทียนทางบนเรียกว่า UPPER SHADOW และไส้เทียนทางล่าง เรียกว่า LOWER SHADOW

candle02

BLACK CNDLESTICK

 

                ลักษณะ : ราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิดของวัน และมีแท่งเทียน REAL BODY เป็นสีดำ โดย UPPER SHADOW หมายถึงราคาที่สูงขึ้นระหว่างวัน และ LOWER SHADOW หมายถึงราคาที่ลงไปต่ำระหว่างกัน

                ความหมาย : บอกแนวโน้มที่ไม่ดี

candle04

 

WHITE CANDLESTICK

                 ลักษณะ : ราคาปิดสูงกว่าราคาเปิดของวัน และมีแท่งเทียน REAL BODY เป็นสีขาว

ความหมาย : บอกแนวโน้มที่ดี

candle06

DOJILESTICK 

ลักษณะ : ราคาเปิดและปิดของวันเท่ากัน โดยราคานั้นจะเป็นราคาสูงสุดหรือต่ำสุด หรือไม่ก็ได้ กล่าวคือเป็นแท่งเทียนที่มีตัว เทียนในลักษณะเป็นเส้นขีดขวาง

ความหมาย : บอกลักษณะเป็นกลาง โดยมีการต่อสู้ของแรงซื้อและขายที่เท่ากัน โดยเมื่อเกิดตอนหุ้นขาขึ้นบอกแนวโน้มหุ้นอาจจะลงและเมื่อเกิดตอนหุ้นขาลง บอกแนวโน้มหุ้นอาจจะขึ้น

candle08

GRAVESTONE DOJI 

ลักษณะ : DOJI ที่มี DOJI LINE  (จุดราคาเปิดและปิดที่เท่ากัน) อยู่ระดับต่ำสุดของวัน

ความหมาย : ถ้าเกิดที่ระดับสูงของหุ้นขาขึ้น จะเตือนว่าแนวโน้มหุ้นกำลังจะลง แต่ถ้าเกิดที่ระดับต่ำของหุ้นขาลงจะบอกว่าแนวโน้มหุ้นอาจจะขึ้น แต่ทั้งนี้ต้องมี CANDLESTICK ในทางบวกเกิดขึ้นตามมา

candle10

LONG-LEGGED DOJI

                 ลักษณะ : เป็น DOJI ที่มีไส้เทียนทางบนและทางล่างที่ยาวมาก และถ้าราคาเปิด-ปิด อยู่ตรงกลาง จะเรียกว่า RICKSHAW MAN

                ความหมาย : บอกถึงแนวโน้มที่ดำเนินมาอาจเปลี่ยนแปลง คือ ถ้าเกิดตอนขาขึ้น หุ้นจะลง และถ้าเกิดตอนขาลงหุ้นจะขึ้น

candle12

HIGH WAVES

                 ลักษณะ : เป็นแท่งเทียน (CANDLESTICK) ที่มีไส้เทียนที่ยาวมาก โดยจะเป็นไส้เทียน ทางบนหรือทางล่างก็ได้

                ความหมาย : ถ้าเกิดหลายแท่งเป็นกลุ่ม บอกว่าตลาดอาจเปลี่ยนแนวโน้มได้ กล่าวคือ ถ้าหุ้นขึ้นอยู่ที่จะลง หรือถ้าหุ้นลงอยู่ที่จะขึ้น

candle14

SHAVEN HEAD

                 ลักษณะ : แท่งเทียน CANDLESTICK ที่มีไส้เทียนทางล่าง (LOWER SHADOW) แต่ไม่มีไส้เทียนทางบน (UPPER SHADOW) โดยทั้งนี้แท่งเทียนจะเป็นสีขาวหรือดำก็ได้

                ความหมาย : บอกแนวโน้มที่ดำเนินมาอาจจะเปลี่ยนแปลง

candle16

SHAVEN BOTTOM

                 ลักษณะ : แท่งเทียน (CANDLESTICK) ที่มีไส้เทียนทางบน (UPPER SHADOW) แต่ไม่มีไส้เทียนทางล่าง (LOWER SHADOW) โดยทั้งนี้แท่งจะเป็นสีขาว หรือดำก็ได้

                ความหมาย : บอกแนวโน้มที่ดำเนินมาอาจจะเปลี่ยนแปลง

candle18

SPINNING TOP

                 ลักษณะ : เป็นแท่งเทียน (CANDLESTICK) ที่มี REAL BODY ขนาดเล็กและมีไส้เทียนทั้งล่างและบน

                ความหมาย : บอกลักษณะเป็นกลาง ๆ คือ เป็นช่วงต่อสู้กันระหว่างแรงซื้อกับแรงขาย ที่มีกำลังแรงใกล้เคียงกัน บอกแนวโน้มว่าตลาดหุ้นอาจจะเหวี่ยงตัวขึ้น-ลงแคบ ๆ (SIDEWAYS)

candle20

WINDOW

                 ลักษณะ : เป็นช่องว่างระหว่างแท่งเทียน ซึ่งเกิดขึ้นมาจากการที่แท่งเทียนวันนี้กระโดยขึ้นหรือลงห่างจากแท่งเทียนเมื่อวาน

                ความหมาย : ใช้เป็นแนวต้านหรือแนวรับ โดยช่วงว่างที่เกิดจากแท่งเทียนกระโดดขึ้น จะใช้เป็นแนวต้าน และช่องว่างที่เกิดจากแท่งเทียนกระโดดลง จะใช้เป็นแนวรับ

candle22

รูปแบบแท่งเทียนที่บอกถึงการเปลี่ยนแนวโน้มที่มีความหมายมาก
(MAJOR REVERSAL PATTERNS)
 

ABANDONED BABY  (UPTREND) 

                กรณีหุ้นขาขึ้น : เกิดแท่งเทียนรูปกากบาท DOJI STAR กระโดดขึ้นห่างจากแท่งเทียนสีขาว WHITE CANDLESTICK ก่อนหน้าจนเป็นช่องว่าง WINDOW หรือ GAP และไส้เทียนไม่ติดกันและต่อมาเกิดแท่งเทียน BLACK CANDLESTICK กระโดดลงจนเป็น ช่องว่าง WINDOW หรือ GAP ห่างจากแท่งเทียนรูปกากบาท DOJI STAR และไส้เทียน ไม่ติดกันเช่นกัน

                ความหมาย : บอกว่าแนวโน้มที่ขึ้นมาอาจจะเปลี่ยนเป็นลง

candle24

ABANDONED BABY  (DOWNTREND)

                 กรณีหุ้นขาลง : เกิดแท่งเทียนรูปกากบาท  DOJI STAR  กระโดดลงห่างจากแท่งเทียนสีดำ BLACK CANDLESTICK ก่อนหน้าจนเป็นช่องว่าง  WINDOW หรือ GAP ไส้เทียนไม่ติดกัน และต่อมาเกิดแท่งเทียนสีขาว WHITE CANDLESTICK กระโดดขึ้น จนเป็นช่องว่าง  WINDOW หรือ GAP ห่างจาก DOJI STAR โดยไส้เทียนไม่ได้ติดกัน เช่นกัน

                ความหมาย : บอกแนวโน้มที่ลงมาคงจะเปลี่ยนเป็นขึ้น

candle26

DARK-CLOUD COVER

                 ลักษณะ : แท่งเทียนสีดำ BLACK CANDLESTICK ที่เกิดในวันนี้เปิดที่ราคา สูงกว่าราคาปิดของแท่งเทียนสีขาว WHITE CANDLESTICK เมื่อวาน แต่ปิดลงมา มากกว่าครึ่งหนึ่ง ของตัวเทียน REAL BODY ของแท่งเทียนสีขาว WHITE CANDLESTICK

                ความหมาย : บอกแนวโน้มหุ้นที่ขึ้นมากำลัง จะเปลี่ยนเป็นลง

candle26

 

ENGULFING PATTERNS  (BULLISH)

                 กรณีหุ้นขาลง : เกิดแท่งเทียนสีขาว  WHITE CANDLESTICK ที่มีแท่งเทียน REAL BODY ขนาดใหญ่วันนี้ปิดทับแท่งเทียน REAL BODY ของแท่งเทียน BLACK CANDLESTICK ในวันก่อนหน้าทั้งหมด ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องปิดไส้เทียนด้วยเรียกรูป นี้ว่า BULLISH ENGULFING

                ความหมาย : บอกแนวโน้มหุ้นกำลังจะเปลี่ยนเป็นขึ้น

candle30

 

บทความทาง กราฟเทคนิค การลงทุนที่คุ้มค้าคือการเรียนรู้

SCAN หุ้นจาก MACDและ STOCH

การประยุกต์ใช้งาน

 

นักลงทุนที่ถามกูรูว่า เล่นหุ้นตัวใหนดีในประวัติศาสตร์ ยังไม่เห็น เค้าร่ำรวยหรือประสบความสำเร็จ

นักลงทุนที่ถามกูรูถึง มีวิธีการและแนวความคิดแล้วนำไปต่อยอด ในประวัติศาสตร์ มีคนแบบนี้ ร่ำรวยและประสบความสำเร็จมากมา

About the Author

icedos

ใส่ความเห็น

Loading...